Ako byť aktívny v meste?

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Nástroje participácie.  Hodina sa začala prezentáciou pojmov, ktoré boli potrebné, aby sa študenti mohli podieľať na pripravených … Continue reading Ako byť aktívny v meste?

Miestna samospráva očami študentov z Bánoviec nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Miestna samospráva.  Spôsob, akým sa viedla celá hodina sa všetkým študentom veľmi páčil. Nazačiatku študenti, ktorí si … Continue reading Miestna samospráva očami študentov z Bánoviec nad Bebravou

Živá diskusia o referende v Bánovciach nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Ako tému druhej hodiny sme si zvolili tému Voľby a referendum. Danú tému sme z väčšej časti poznali už z hodiny Občianskej … Continue reading Živá diskusia o referende v Bánovciach nad Bebravou

Gymnazisti z Bánoviec nad Bebravou skúmali svoje mesto

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Ako tému našej prvej hodiny sme si vybrali tému Moje mesto. Za “svoje” sme si zvolili mesto Bánovce nad Bebravou, aj keď … Continue reading Gymnazisti z Bánoviec nad Bebravou skúmali svoje mesto

Knižnica ako zdroj informácií o samospráve

V rámci súťaže Máme radi samosprávu študenti  Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave navštívili Krajskú knižnicu, kde  mohli v praxi zažiť hodinu Prístup k informáciám.  Ako celá návšteva prebehla opísala pani učiteľka Mária Cipárová. Príprava na hodinu Doma som si pripravila pre žiakov: Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa, Ústavu Slovenskej republiky, zákon o slobodnom prístupe k informáciám – … Continue reading Knižnica ako zdroj informácií o samospráve

Trnavskí študenti rozhodovali v miestnom referende

Študenti zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave mali možnosť si vyskúšať ako prebieha miestne referendum.   V rámci súťaže Máme radi samosprávu spoločne s pani učiteľkou Máriou Cipárovou testovali hodinu Voľby a referendum.  Príprava na vyučovaciu hodinu Na hodinu som si pripravila volebnú urnu, vyrobenú z kartónu, na realizáciu referenda, aby si žiaci mohli prakticky vyskúšať proces … Continue reading Trnavskí študenti rozhodovali v miestnom referende

Čo je to komunita?

Druhú hodinu, ktorú si študenti II.D Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave vyskúšali v rámci súťaže Máme radi samosprávu bola Človek ako člen komunity.  Jej priebeh opísala pani učiteľka Mária Cipárová.  Príprava: Pripravila som doma power-pointovú prezentáciu, pomocou ktorej som žiakov oboznámila so základnými pojmami témy človek ako člen komunity. Ďalej som si pripravila fotografie … Continue reading Čo je to komunita?

Výsledky súťaže Máme radi samosprávu

V rámci súťaže Máme radi samosprávu budú odmenené dve stredné školy, a to: Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, reprezentované pani učiteľkou PeadDr. Magdalénou Dobiášovou, Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Sibírska 1, 917 01 Trnava, reprezentovaná pani učiteľkou Mgr. Máriou Cipárovou. Obom školám gratulujeme.  

V Leviciach si skrášlili park pod hradom

V Leviciach študenti Obchodnej akadémie koncom júna oživili park pod Levickým hradom. „O tom, kde sa budeme realizovať, rozhodla aj poloha školy, ktorá susedí s Levickým hradom,“ povedal Juraj Gábor, umelec a koordinátor participačného projektu.  Samotnému oživeniu parku predchádzalo viacero prípravných aktivít. „Najskôr sme park spoločne navštívili a uvažovali o tom, ako ho nenáročne, ale efektívne upraviť. Vyzbierali … Continue reading V Leviciach si skrášlili park pod hradom

V Námestove vytvorili letné kino

V Námestove mali študenti miestneho gymnázia možnosť spolupracovať s Mariánom Kasanom, ktorý za svoju dlhodobú snahu vytvárať priestor pre mladých na Orave získal cenu Mladý líder. Spolupráca medzi nimi fungovala výborne. „S miestnymi študentmi mám veľmi dobré skúsenosti. Kdekoľvek prídem, tak ich chválim za ich aktivitu a chuť. Som rád, že každý týždeň stretnem nového mladého … Continue reading V Námestove vytvorili letné kino