Ako byť aktívny v meste?

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Nástroje participácie

Hodina sa začala prezentáciou pojmov, ktoré boli potrebné, aby sa študenti mohli podieľať na pripravených aktivitách. Pojmy boli vysvetľované na určitej skúsenosti zo života. Táto technika sa nám osvedčila z predchádzajúcej hodiny ( 3. hodina – Miestna samospráva). Študenti tak mohli pridávať počas celej prezentácií svoje skúsenosti, myšlienky – Zapájať sa do prezentovania a tým lepšie porozumieť pojmom.

nástroje participácie

Po prezentácií sme si vyskúšali aktivitu z osnov pre túto hodinu. Bolo veľmi zábavné pozerať sa na niektoré naozaj skvelé herecké výkony. Niektorým som vážne na chvíľu uverila, že vládnu tak, ako sa im pred aktivitou povedalo. Po aktivite sa pokračovalo v prezentovaní. Keď sme prišli na tému, čo je to vlastne participácia, kto participoval, bolo skvelé pozorovať, ako študenti vnímajú problémy mesta a ako chcú tieto problémy riešiť. Práve táto hodina študentov motivovala začleniť sa do niektorých mládežníckych organizácií mesta ako je Mládežnícky parlament, prezentovali tieto problémy pred primátorom mesta Bánovciach nad Bebravou, zúčastnili sa ako animátori na Míle pre mamu a tiež sa rozhodli upratať miestny park. Táto hodina, téma participácie bola naozaj veľkým prínosom pre študentov a myslím, že určite aj pre naše mesto.
Hodinu hodnotíme veľmi kladne a tešíme sa výsledkom, ktoré z nej plynú.

PaedDr. Magdaléna Dobiašová