Category Archives: Nezaradené

Ako byť aktívny v meste?

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Nástroje participácie.  Hodina sa začala prezentáciou pojmov, ktoré boli potrebné, aby sa študenti mohli podieľať na pripravených … Continue reading Ako byť aktívny v meste?

Miestna samospráva očami študentov z Bánoviec nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Miestna samospráva.  Spôsob, akým sa viedla celá hodina sa všetkým študentom veľmi páčil. Nazačiatku študenti, ktorí si … Continue reading Miestna samospráva očami študentov z Bánoviec nad Bebravou

Živá diskusia o referende v Bánovciach nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Ako tému druhej hodiny sme si zvolili tému Voľby a referendum. Danú tému sme z väčšej časti poznali už z hodiny Občianskej … Continue reading Živá diskusia o referende v Bánovciach nad Bebravou

Gymnazisti z Bánoviec nad Bebravou skúmali svoje mesto

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Ako tému našej prvej hodiny sme si vybrali tému Moje mesto. Za “svoje” sme si zvolili mesto Bánovce nad Bebravou, aj keď … Continue reading Gymnazisti z Bánoviec nad Bebravou skúmali svoje mesto

Knižnica ako zdroj informácií o samospráve

V rámci súťaže Máme radi samosprávu študenti  Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave navštívili Krajskú knižnicu, kde  mohli v praxi zažiť hodinu Prístup k informáciám.  Ako celá návšteva prebehla opísala pani učiteľka Mária Cipárová. Príprava na hodinu Doma som si pripravila pre žiakov: Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa, Ústavu Slovenskej republiky, zákon o slobodnom prístupe k informáciám – … Continue reading Knižnica ako zdroj informácií o samospráve

Trnavskí študenti rozhodovali v miestnom referende

Študenti zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave mali možnosť si vyskúšať ako prebieha miestne referendum.   V rámci súťaže Máme radi samosprávu spoločne s pani učiteľkou Máriou Cipárovou testovali hodinu Voľby a referendum.  Príprava na vyučovaciu hodinu Na hodinu som si pripravila volebnú urnu, vyrobenú z kartónu, na realizáciu referenda, aby si žiaci mohli prakticky vyskúšať proces … Continue reading Trnavskí študenti rozhodovali v miestnom referende

Čo je to komunita?

Druhú hodinu, ktorú si študenti II.D Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave vyskúšali v rámci súťaže Máme radi samosprávu bola Človek ako člen komunity.  Jej priebeh opísala pani učiteľka Mária Cipárová.  Príprava: Pripravila som doma power-pointovú prezentáciu, pomocou ktorej som žiakov oboznámila so základnými pojmami témy človek ako člen komunity. Ďalej som si pripravila fotografie … Continue reading Čo je to komunita?

Výsledky súťaže Máme radi samosprávu

V rámci súťaže Máme radi samosprávu budú odmenené dve stredné školy, a to: Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, reprezentované pani učiteľkou PeadDr. Magdalénou Dobiášovou, Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Sibírska 1, 917 01 Trnava, reprezentovaná pani učiteľkou Mgr. Máriou Cipárovou. Obom školám gratulujeme.  

V Leviciach si skrášlili park pod hradom

V Leviciach študenti Obchodnej akadémie koncom júna oživili park pod Levickým hradom. „O tom, kde sa budeme realizovať, rozhodla aj poloha školy, ktorá susedí s Levickým hradom,“ povedal Juraj Gábor, umelec a koordinátor participačného projektu.  Samotnému oživeniu parku predchádzalo viacero prípravných aktivít. „Najskôr sme park spoločne navštívili a uvažovali o tom, ako ho nenáročne, ale efektívne upraviť. Vyzbierali … Continue reading V Leviciach si skrášlili park pod hradom