Gymnazisti z Bánoviec nad Bebravou skúmali svoje mesto

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová.

Ako tému našej prvej hodiny sme si vybrali tému Moje mesto. Za “svoje” sme si zvolili mesto Bánovce nad Bebravou, aj keď nie všetci bývame v tomto meste, ale práve tu sídli naše gymnázium. Projektovú hodinu sme vypracovávali na dvoch hodinách Spoločenskovedného semináru. Pokúsim sa Vám približne popísať priebeh našej hodiny.

V úvode sme sa zoznámili s dôležitými pojmami tejto témy, ako sú mesto, vidiek, súkromný/verejný priestor, urbanizácia atď. Poslúžila nám na to pripravená prezentácia, takže zatiaľčo boli objasňované nové termíny ústne, žiaci mohli daný text zároveň sledovať očami. Následne sme pokračovali priblížením si mesta, keďže sme rátali s tým, že niektorí žiaci ho nemusia až tak dobre poznať. Priblížili sme si niečo z jeho histórie, ale zároveň aj zo súčasnosti. Vymenovali sme si pamiatky, ktoré sa tu nachádzajú a tie najbližšie našej škole sme mohli vidieť aj naživo (napr. synagóga).
Ďalej sme hodinu pokračovali praktickou aktivitou. Zaujímalo nás, čo sa žiakov v meste páči a čo nie, na ktoré miesta sa radi vracajú a ktorým sa radšej vyhýbajú. Žiaci utvorili dve skupiny a každá skupina dostala pripravený výrez mapy centra mesta podlepený polystyrénom. Ten žiakom umožňoval, aby do mapy zapichovali farebné vlajočky. Každá farba predstavovala iný pocit z daného miesta: zelená znamená, že dané miesto má žiak rád; žltá je neutrálna a ružová vraví, že to miesto žiak nemá rád. Takýmto spôsobom vznikli dve veľmi zaujímavé emočné mapky nášho mesta. V mnohom si boli podobné a v mnohom odlišné. Obe skupiny museli po skončení aktivity odôvodniť umiestnenie svojich vlajočiek. Aktivita mala veľký úspech. Ako mapky dopadli si môžete prezrieť na priložených fotografiách.

Moje mesto
Pomocou tejto aktivity sme zistili, ktoré miesta v meste majú a nemajú radi naši žiaci. My sme však nezostali pri zisťovaní iba za múrmi našej školy a vyrazili sme do ulíc. Medzi občanmi nášho mesta sme urobili anketu zameranú na veci, ktoré sa im v našom meste (ne)páčia, takisto na veci, ktoré by zmenili a veci, ktoré im v našom meste chýbajú. Naše mapky a výsledky ankety sa prevažne zhodovali: za pozitívne miesta bola označená priehrada, kúpalisko, park, námestie… Ako negatívne miesto bola označovaná hlavne ulica, ktorá je v našom meste neslávne známa veľkým počtom neprispôsobivých občanov.
Ako som už viackrát spomínala, nie všetci zo zúčastnených žiakov bývajú v meste, povedala by som, že väčšina skôr na vidieku. Preto sme sa rozhodli porovnať výhody a nevýhody bývania v meste a na vidieku. Dali sme hlavy dohromady a ku každému sme našli zopár výhod aj nevýhod. Zhodli sme sa, že to boli približne narovnako, a teda že je ťažké povedať, kde sa žije lepšie. Predsa len, každý človek je individualita a má rád iné podmienky pre žitie.

Ku koncu hodiny sme si ešte upevnili vedomosti získané na tejto hodine v podobe malého kvízu. Prekvapilo ma, koľko si toho žiaci zapamätali. Hodina mala medzi žiakmi veľmi pozitívny ohlas, preto verím, že si z tejto hodiny odniesli niečo do života, že viac poznajú “svoje” mesto a sú z nich lepší a vzdelanejší občania.

PaedDr. Magdaléna Dobiašová