Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a portál Odkazprestarostu.sk s podporou Nadácie Orange vyhlasujú súťaž pre stredné školy Máme radi Samosprávu. 

 

O čo ide

V Inštitúte SGI sa v rámci projektu Odkazprestarostu.sk dlhodobo snažíme zvýšiť všeobecné povedomie verejnosti o miestnej samospráve na Slovensku. Vo svojich aktivitách sa zameriavame predovšetkým na mladých ľudí, a to organizovaním súťaží, alebo pomocou nášho vzdelávacieho projektu Samospráva sa neriadi sama. V tomto úsilí chceme pokračovať aj našou novou súťažou „Máme radi samosprávu“.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky stredné školy na Slovensku prostredníctvom svojich učiteľov občianskej náuky. Podmienkou je, aby učitelia zapojených škôl s jednou zo svojich tried, aplikovali v rámci výučby občianskej náuky, 4 hodiny podľa vlastného výberu, z učebnej osnovy uverejnenej na našom portáli a poslali nám spätnú väzbu ako to fungovalo, alebo aj nefungovalo.

Všetky dôležité informácie k súťaži sú uvedené v jej podmienkach.


Registrácia

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné stiahnuť a vyplniť registračný formulár a poslať ho na adresu kmet@governance.sk.  Na základe registrácie bude škole vytvorený profil, prostredníctvom ktorého bude zapojená škola zverejňovať hodnotenie jednotlivých hodín. Registrácia končí 31.3.2015.


Výhra

Školy, ktoré poskytnú najlepšie hodnotenie budú ocenené:

1. mesto – škola získa výhru vo výške 250 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy.

2. miesto – získa výhru vo výške 200 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy.

3. miesto – škola získa výhru vo výške 150 EUR, ktoré použije na realizáciu projektu zodpovedného učiteľa občianskej náuky a zapojenej triedy.

Zapojení učitelia škôl umiestnených na prvých troch miestach budú uverejnení na portáli ako spoluautori učebnej osnovy.

 

Prílohy

Registračný formulár pre prilásenie do súťaže
Podmienky súťaže “Máme radi samosprávu”