Menili sme verejné priestranstvá

Za posledné desaťročia prešli verejné priestranstvá na Slovensku veľkými zmenami. Obdobie komunizmu bolo poznačené dlhodobým obmedzovaním súkromného vlastníctva, čo prirodzene po jeho páde viedlo k opačnému extrému – nezáujmu o verejné priestranstvá. Obyvatelia preniesli pozornosť na zveľaďovanie svojho vlastníctva, samosprávy verejné priestranstvá nedokázali využiť a dať im nové významy, ktoré by odrážali potreby a záujmy obyvateľov, čo spôsobilo ich dlhodobý úpadok. Napriek tomu verejné priestranstvá majú stále veľký potenciál stať sa príťažlivými a živými, a napĺňať potreby rôznych skupín obyvateľstva.

Prostredníctvom participačných podujatí, ktoré sme zorganizovali v spolupráci s miestnymi organizáciami, sme chceli študentom a študentkám ukázať, že ich záujem a angažovanosť môže prispieť k tomu, aby sa kvalita verejných priestranstiev zlepšila. Zároveň sme chceli dosiahnuť, aby si vytvorili k svojmu mestu bližší vzťah. Je dokázané, že pokiaľ sa človek podieľa na pozitívnej zmene nejakého miesta, vytvorí si k nemu nové väzby. Čím viac energie a úsilia do tejto zmeny vloží, tým väzby silnejú. Pri niektorých podujatiach sa to naozaj potvrdilo.

V Trenčíne študentky menili svoj školský dvor, v Prešove sa pridali k združeniu Urbanika, ktoré sa dlhodobo usiluje o kultiváciu chátrajúceho metského pozemku na Okružnej ulici, v Košiciach pomohli združeniu SPOTs oživiť záhradu pri výmenníku Jegorovovo, ktoré je miestom úžasných medzigeneračných stretnutí komunity. Všetky tieto premeny verejných či poloverejných priestranstiev vám budeme postupne predstavovať.