Miestna samospráva očami študentov z Bánoviec nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová. Tentokrát sa zamerali na hodinu Miestna samospráva

Spôsob, akým sa viedla celá hodina sa všetkým študentom veľmi páčil. Nazačiatku študenti, ktorí si zobrali tému Miestna samospráva a pred hodinou ju spracovali do prezentácie v prezi, oboznámili ostatných spolužiakov s termínmi, ktoré si mali odniesť z tejto hodiny. Tým, že tému spracovali študenti, používali príklady na vysvetlenie zo svojho života, ktoré boli blízke aj ostatným študentom. Počas prezentácie rôznych pojmov sa odohrávali rôzne aktivity, ktorých úlohou bolo zahrnúť do hodiny aj ostatných študentov.

Využili sme aktivitu číslo 1, ktorá bola v osnove 3. hodiny. Po modelovej situácií sa strhla diskusia o federácií a konfederácií. Študenti vyjadrili svoj názor, čo je podľa nich lepšie a to ich prinútilo rozmýšľať nad danou tematikou a tým bol splnený zámer aktivity. Na konci hodiny sme použili otázky z kvízu, ktoré opäť študenti prinútili rozmýšľať, vymeniť si názory a pouvažovať o názoroch ostatných. Využili sme tiež 1. zadanie z miniprojektov, po ktorom sme boli prekvapení, koľko je v našom meste zaujímových subjektov

Otázky rozprúdili dlhú diskusiu, v ktorej sa študenti zamýšľali nad kompetenciami mesta, ako sa tieto kompetencie využívajú v našom meste, aké problémy riešia. Diskusiou sme sa dostali ku možnostiam občanov podieľať sa na riešení týchto problémov, čo bolo výborné premostenie na druhú hodinu, ktorá sa týkala témy Nástroje participácie.

Hodinu môžme hodnotiť kladne, študenti sa zapájali do priebehu hodiny, odniesli si veľa nových informácií práve o činnostiach našeho mesta a zapájali sa do aktivít, ktorých sa najskôr trošku báli, ale po vzájomnom “oťukaní sa” bola hodina pestrá, dynamická a zaujímavá.

PaedDr. Magdaléna Dobiašová