Nový dôvod tráviť viac času v škole

Átrium Piaristického gymnázia v Trenčíne bývalo prázdne a opustené. Nemalo žiadne využitie. Slúžilo len na presun. Po participačnom podujatí, ktoré sa tam uskutočnilo 26. mája 2014 v rámci projektu Samospráva sa neriadi sama, nadobudol tento nevyužitý priestor nové funkcie a významy.

Študentky v spolupráci s Mirkou Chorvátovou z Kultúrneho centra Aktivity navrhli a zhotovili paletové sedenie, osadili a ozdobili kvetináče, nasadili kvety a vytvorili tak v priestoroch školy príjemné miesto, ktoré sa dá využiť počas prestávok, vyučovacích hodín, ale aj na koncerty a rôzne iné podujatia školy.

Premene predchádzala dvojtýždňová príprava, do ktorej boli študentky zahrnuté rôznymi spôsobmi. Najskôr mali identifikovať v škole priestor, ktorý má potenciál byť lepšie využívaný. Mirka Chorvátová ako miestna koordinátorka s nimi následne prešla rôzne možnosti ako tento priestor zlepšiť. „Pozrela som si všetky ich nápady a pripravila som podľa nich finálny návrh. Chcela som, aby mali pocit, že ich nápady boli brané na zreteľ, čo sa mi myslím aj podarilo,“ povedala Mirka, ktorá projekt zhodnotila veľmi pozitívne: „je veľmi dôležité priblížiť študentom fungovanie samosprávy a vzbudiť záujem o dianie v ich blízkom okolí aj takýmto netradičnejším spôsobom. Sama som matka a vnímam, že školský systém niekedy vedie deti len k memorizovaniu vedomostí, a nie k skutočnému pochopeniu sveta mimo školských lavíc.“ Ako dôležité tiež vníma, aby podobné projekty podporovalo vedenie školy a učitelia: „Keď sami pôjdu osobným príkladom a pre projekt sa nadchnú, prenesie sa to aj na študentov,“ uzavrela.

Prípravy v plnom prúde