Predĺžili sme registráciu do súťaže

Inštitút SGI, ako vyhlasovateľ súťaže Máme radi samosprávu, sa rozhodol predĺžiť termín na prihlásenie sa do súťaže, a to do 10.4.2015 (vrátane). Ďalšie informácie o súťaži sú uverejnené vo vyhlásení súťaže, dostupnom na tomto mieste.
.