V Leviciach si skrášlili park pod hradom

V Leviciach študenti Obchodnej akadémie koncom júna oživili park pod Levickým hradom. „O tom, kde sa budeme realizovať, rozhodla aj poloha školy, ktorá susedí s Levickým hradom,“ povedal Juraj Gábor, umelec a koordinátor participačného projektu.  Samotnému oživeniu parku predchádzalo viacero prípravných aktivít. „Najskôr sme park spoločne navštívili a uvažovali o tom, ako ho nenáročne, ale efektívne upraviť. Vyzbierali sme smeti, vysadili kvetinový záhon a zrekonštruovali niekoľko lavičiek a pódium,“ doplnil Juraj. Výsledok mohli študenti predstaviť svojim spolužiakom a učiteľom na konci školského roka na pikniku. „Bol pre študentov satisfakciou. Bolo vidieť, že sú na odvedenú prácu hrdí,“ povedal Juraj.

Celý projekt hodnotil pozitívne. Za prínosné považoval, že koncept projektu reflektoval špecifiká miest a zúčastnení študenti mali možnosť pracovať s územím a jeho problémami, s ktorými dennodenne žijú. Pochvaľoval si tiež spoluprácu so školou: „šťastím bolo, že študentov motivovala a spájala ich učiteľka Zuzana Meszárošová. Rovnako aj ďalší pracovníci školy boli veľmi nápomocní.“ Negatívne hodnotil nezáujem niektorých študentov podieľať sa na projekte mimo vyučovacích hodín.

Školám by odporučil vytvárať priestor na oddych študentov, inicioval by tiež spoločné projekty s rodičmi, vďaka ktorým by sa mohli stať pre svoje deti príkladom angažovanosti mimo školy a práce.

 

DSC_0501