Živá diskusia o referende v Bánovciach nad Bebravou

V rámci súťaže Máme radi samosprávu si študenti z Gymnázia Janka Jesenského v Bánovaciach nad Bebravou vyskúšali štyri vyučovacie hodiny z našej osnovy.  Ako vyzeralo vyučovanie v praxi opísala pani učiteľka Magdaléna Dobiašová.

Ako tému druhej hodiny sme si zvolili tému Voľby a referendum. Danú tému sme z väčšej časti poznali už z hodiny Občianskej náuky, avšak v rámci dvojhodinového seminára sme stihli praktické aktivity, ktoré sme na hodine OBN nestihli. Zároveň sme touto hodinou nadviazali na našu predchádzajúcu interaktívnu hodinu, kde sme predstierali, že sme na predvolebnej kampani kandidátky na starostku obce. V rámci tejto kampane sme sa venovali tomu, ako by mala taká kampaň prebiehať, na čo by sme si mali dať pozor pri výbere kandidáta, ktorému chceme udeliť náš hlas a pod.

Danú súťažnú hodinu sme začali zopakovaním si základných pojmov ohľadom volieb, akými sú: volebné princípy, volebné systémy, aktívne/pasívne volebné právo, referendum a i. S danou aktivitou sme sa dlho nezdržiavali, žiaci vedeli pohotovo reagovať na moje otázky, viacmenej sme tú teóriu “dali dokopy” spolu, nebol to iba monológ pedagóga.
Keďže v triede sa nachádzali plnoletí žiaci, ktorí si mohli voľby už aj osobne vyskúšať, ale i takí, ktorých to ešte iba čaká, pokračovali sme ukážkou hlasovacích lístkov. Vysvetlili sme si, ako môžeme zahlasovať, kedy je lístok neplatný a zhodli sme sa, že je potrebné poctivo si prečítať informácie, ale hlavne dobre zvážiť, komu svoj hlas udelíme.
Následne sme sa zoznámili so všetkými ôsmimi referendami, ktoré sa na Slovensku uskutočnili od roku 1993. Dozvedeli sme sa, čo bolo ich predmetom a ako nakoniec dopadli. Keďže na Slovensku referendá nepatria k veľmi populárnym, rozhodli sme sa “navštíviť” aj krajinu, v ktorej sú referendá skoro každodennou súčasťou života občanov – Švajčiarsko. Za rok sa tu totiž koná v priemere až 200 referend. Zhodli sme sa, že takýto systém by bol veľmi prospešný aj pre náš štát, ale zároveň máme obavy, že by určitú dobu trvali, než by si na takýto systém obyvatelia nášho štátu zvykli.

Posledné referendum sa konalo na začiatku tohto roku. To nasledujúce plánuje určitá skupina ľudí dosiahnuť do roku 2018. Na internete sa čoraz častejšie objavujú články o tom, že sa pripravuje referendum o znovuvytvorení Československej republiky. My sme si na našej hodine vytvorili diskusiu na túto tému. Rozmýšľali sme, či by bolo možné uskutočniť túto myšlienku a ak áno, akým spôsobom. Ak sme aj pripustili, že by sa táto idea mohla stať pravdou, narazili sme na veľa prekážok, akými sú napríklad mena, jazyk, hlavné mesto, právny systém a iné. Debatu sme ukončili s tým, že si nevieme predstaviť v dnešnej dobe takýto štát, pretože oba štáty sme sa za našu éru samostatnosti vyvíjali odlišným spôsobom.

Po diskusii sme si spravili krátku skupinovú aktivitu. Žiaci sa mali rozdeliť do dvoch skupín a spoločne vytvoriť akúsi “Príručku pre prvovoliča”. V nej spísali, na čo by nemal zabudnúť, aké informácie by si mal dopredu zistiť a na čo sa má pripraviť. Danú príručku veľmi obohatili príspevky žiakov, ktorí už majú svoje prvé voľby za sebou.

Pred koncom hodiny sme si spravili ešte jednu diskusiu, tentoraz sme sa zamerali na výrok: “Panovník by mal vládnuť sám, bez počúvania svojho ľudu.”. Je ľahké povedať, že s daným výrokom nesúhlasíme, ťažšie je už vyjadriť svoj názor prečo. Spoločne sme však prišli na zopár bodov, prečo daný spôsob vládnutia nie je prospešný pre celú krajinu, ale hlavne pre ľud. Tento výrok sme ďalej aplikovali aj na súčasné pomery a zhodli sme sa, že väčšina ľudí, ktorí sa dostanú k moci zmenia svoje názory a začnú myslieť iba na seba. O tejto téme by sme tiež vedeli viesť živé diskusie, ale čas nás tlačil, a tak sme sa presunuli k poslednému bodu. Na záver sme si už len v krátkom kvíze preverili, aké vedomosti si z danej hodiny odnášame do života.

Aj túto hodinu hodnotím veľmi kladne, žiaci sa zapájali do všetkých aktivít a nebáli sa vyjadriť svoj názor. Veď aj o tom by mala byť priama demokracia.

PaedDr. Magdaléna Dobiašová