Zmena podmienok súťaže Máme radi samosprávu

Inštitút SGI, ako vyhlasovateľ súťaže Máme radi samosprávu, sa rozhodol upraviť podmienky súťaže.  Bližšie informácie o zmenách v súťaži sú uverejnené v dokumente Úprava podmienok vyhlásenej verejnej súťaže Máme radi samosprávu.