Počas našich stretnutí na školách sme veľa hovorili o tom, že je možné svoje okolie meniť k lepšiemu a niekedy na to stačí naozaj málo. Aby nám študenti aj uverili, pozvali sme na jednu z hodín miestnych aktivistov, ktorým sa to už podarilo, aby porozprávali o svojich začiatkoch a skúsenostiach.

 

Dominika-BelanskaDominika Belanská – Námestie pre ľudí – Bratislava

Dominika je architektka, žurnalistka a výtvarná pedagogička. Vyštudovala architektonickú tvorbu na VŠVU v Bratislave. Venuje sa skúmaniu vývoja mesta, participatívnemu plánovaniu, revitalizácii verejných priestorov a sprostredkovaniu architektúry a umenia mládeži i širokej verejnosti. Pracuje ako redaktorka odborného časopisu o architektúre v Spolku architektov Slovenska a ako výtvarná pedagogička v Slovenskej národnej galérii. Prostredníctvom občianskych iniciatív Námestie pre ľudí a NA STRECHE v Bratislave, a Parkotvor v Prievidzi sa snaží skvalitniť vzťah medzi mestom a jeho obyvateľmi, a zlepšiť stav verejných priestorov. Hosťovala na Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave.

Dominika BelanskaDominika-Belanská

 

Juro GaborJuraj Gábor – umelec – Levice

Chcel byť architektom, no nakoniec na ŠUV v Košiciach vyštudoval odbor Kameňosochárstvo, ktorý ho dnes ako remeslo dokonca živí. Neskôr študoval na VŠVU, kde ho zaujalo definovanie pojmu priestor. Jeho spojenie so slovom „verejný“ začal spoznávať až neskôr pri spoluzakladaní projektu Bunka pre súčasnú kultúru v Nitre. Šťastné obdobie hľadania sa nezgumovateľne doplnila jeho prvá umelecká rezidencia “Aklimatizácia” v Banskej Štiavnici, kde strávil jeden na podnety bohatý rok. Ďalšiu umeleckú rezidenciu absolvoval v Južnej Kórei. Po návrate odučil polrok na Strednej umeleckej škole v Leviciach. Učenie ho veľmi bavilo, ale život na stredoškolskom internáte s večierkou o jedenástej a plat začínajúceho učiteľa ho nepresvedčili, že si môžem dovoliť zostať.  Dnes žije a tvorí vo Viedni. Hosťoval na Obchodnej akadémii v Leviciach a bol tiež koordinátorom participačného podujatia.

 

Ludka Hornakova

Ľudmila Horňáková – komunitná umelkyňa – Košice

Ľudmila je absolventka Katedry Intermédií a multimédií na VŠVU v Bratislave, žije a tvorí v Košiciach. Je komunitnou umelkyňou. V roku 2013 získala certifikát z oblasti komunitného umenia „Comunity art learning lab XL“. Vo výmenníku Jegorovovo, ktorý je súčasťou projektu SPOTs, sa venuje najmä seniorom.  Snaží sa zapájať ich do kultúrneho diania na sídlisku Furča a búrať stereotypy. „Chcem, aby aj mladí ľudia seniorov vnímali ako odvážnych, šikovných ľudí s vlastným názorom, ktorí chcú pomôcť a nie sú len frfľoši.“Okrem seniorov sa tiež venuje rôznym skupinám ľudí zo znevýhodneného prostrediaSpolupodieľala sa aj na vytvorení kultúrneho centra Bunka pre súčasnú kultúru umiestneného do lodného kontajnera v centre Nitry, kde pracovala s deťmi so sociálne slabších rodín. Ľudmila bola tiež koordinátorkou participačného podujatia študentov z Gymnázia na Alejovej.

 

Miso HudakMišo Hudák – Východné pobrežie – Košice 

Mišo, minister demagógie bájnej krajiny Východné pobrežie, bojuje, podobne ako ďalší ministri, za oslobodenie svojej domoviny. Mestský partizánsky odboj je skrytý za miestnou verziou Pecha Kucha Night, nelichotivými publikáciami či intervenciami do verejných priestorov, ktoré silnými fackami pasťou a kopancami z výskoku povzdbudzujú obyvateľov k aktívnemu občianskemu životu. Mišo navštívil ako hosť triedu na Gymnáziu na Alejovej, ktorého je absolventom, a úprimne, nebol z tých detí nadšený. Viac o Východnom pobreží: http://vychodnepobrezie.org/ a https://www.facebook.com/vychodnepobrezie

 

Mirka Chorvátová – KC Aktivity – Trenčín

Mirka bola hosťkou na Piaristickom gymnáziu v Trenčíne a tiež koordinátorkou participačného podujatia. Viac o KC Aktivity: http://www.kcaktivity.sk/

 

Majo Kasan 2Marián Kasan – KaF projekt – Námestovo  

Marián žil istý čas v Anglicku. Keď sa vrátil, rozhodol sa, že urobí niečo užitočné doma. A keďže pre neho neexistuje slovné spojenie „nedá sa“, podarilo sa mu to veľmi rýchlo. V roku 2011 sa stal štatutárom V.I.A.C. – Inštitútu pre rozvoj a podporu mládeže. Podieľal sa na vzniku neformálneho zoskupenia KaF projekt, ktoré sa snaží vytvárať priestor a tvorivé podmienky pre umelecky zameraných mladých na Orave. KaF organizuje workshopy a každoročne pripravuje podujatie  “Deň pre všetkých”. Svojimi aktivitami sa snaží zmierňovať sociálne rozdiely medzi mladými. Bol hosťom na Gymnáziu v Námestove a koordinátorom participačného podujatia. Viac o KaF: http://www.kafprojekt.sk/  a http://www.denprevsetkych.sk/

 

Rudolf KozlaiRudo Kozlai – Urbanika – Prešov  

Rudo je architekt a jeden zo zakladateľov neziskovej organizácie Urbanika, ktorá sa usiluje o kultiváciu chátrajúceho metského pozemku na Okružnej. Jej cieľom je priblížiť toto verejné priestranstvo miestnym cez kultúru a umenie.  Zatiaľ sa na ňom Urbanike podarilo zorganizovať niekoľko podujatí PechaKucha, koncertov či premietaní filmov. Okrem príjemného miesta, akejsi Mestskej oázy, v ktorej budú miestni radi tráviť čas, chce Rudo spolu so svojimi kolegami pomôcť vytvoriť aj zdravú miestnu komunitu, ktorej nie je dianie v meste ľahostajné.  Bol hosťom na Gymnáziu J. A. Raymana a tiež koordinátorom participačného podujatia. Viac o Urbanike: http://www.urbanika.sk/ a https://www.facebook.com/urbanika.no

 

Veronika ĽahkáVeronika Ľahká – Parkotvor a Ars Preuge – Prievidza  

Veronika vyštudovala právo. Venuje sa mu aj dnes ako právnička na Mestskom úrade v Prievidzi. Od malička mala blízko k umeniu, len sebakriticky hodnotí, že sa jej neušlo dosť talentu, aby ho mohla robiť, a tak si hľadá iné cesty, ako sa mu venovať. Spolu s kamarátmi v Prievidzi založila občianske združenie Ars Preuge, ktoré prináša do mesta alternatívnu kultúru. Ars Preuge začalo s organizovaním vernisáží, koncertov a workshopov. Postupne do svojho programu zaradilo aj  prednášky či diskusie o vymožiteľnosti práva a občianskom aktivizme. Je tiež členkou a dobrovoľníčkou iniciatívy Parkotvor. Hosťovala na Gymnáziu v Prievidzi.  Viac o Ars Preuge: https://www.facebook.com/arspreuge/info

 

juro-matiasko-3Juraj Matiaško – Parkotvor – Prievidza

Juraj vyštudoval environmentalistiku. Niet sa preto čo diviť, že ho bavia aktivity, ktoré pomáhajú skvalitňovať životné prostredie a podujatia, ktoré združujú rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú chuť preň niečo urobiť. Keďže medzi nich patrí, spoluzaložil iniciatívu Parkotvor, ktorá sa snaží o oživenie a lepšie využitie parku Skotňa na Mariánskom vŕšku v Prievidzi. Bol hosťom na Gymnáziu v Prievidzi.  Viac o Parkotvor: http://parkotvor.prievidza.net/

 

 

 

Miloš Ogurčák 1Miloš Ogurčák – aktivista – Spišská Nová Ves

Miloš sa usiluje vytvoriť mladým priestor na zmysluplné trávenie voľného času. Buduje pre nich skejtpark. Prvú skejtovú akciu urobil už v roku 2005, o rok neskôr získal plochu, ktorú sa postupne snaží zveľaďovať. Cez svoje aktivity sa snaží zmierňovať predsudky a stereotypy o deťoch zo sociálne vylúčených spoločenstiev. Okrem svojej práce sa snaží do svojich aktivít zapojiť mladších skejťákov na ktorých postupne prechádzajú všetky povinnosti súvisiace s ďalšou výstavbou a správou skateparku. Okrem Spišskej stavia skateparky po celom Slovensku. Bol hosťom na Gymnáziu na Školskej v Spišskej Novej Vsi. Viac o Milošovi: http://tv.sme.sk/v/26214/na-spisi-boli-drogy-a-automaty-tak-spravil-skatepark.html