Výsledky súťaže Máme radi samosprávu

V rámci súťaže Máme radi samosprávu budú odmenené dve stredné školy, a to:

  1. Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, reprezentované pani učiteľkou PeadDr. Magdalénou Dobiášovou,
  2. Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Sibírska 1, 917 01 Trnava, reprezentovaná pani učiteľkou Mgr. Máriou Cipárovou.

Obom školám gratulujeme.